XIV. Pécsi Sürgősségi Napok


2019. szeptember 13-14.

13 September, 2019 (Friday) – 2019. szeptember 13. (péntek)
Place of the venue – Helyszín: Hotel Palatinus Bartók terem

8.00 – 10.00 Registration – Regisztráció
8.45 – 9.30 „NYOMÁS A TÉRRE! – HŐSKÖDJ VELÜNK!” (ÚJRAÉLESZTÉS FLASHMOB A SZÉCHENYI-TÉREN) RESUSCITATION FLASHMOB AT THE SZÉCHENYI-SQUARE
9.45 – 10.00 Opening Ceremony of the Conference – A konferencia megnyitója

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TÁRSADALMASÍTÁSA NEMZETKÖZI DIMENZIÓBAN I.
SOCIALIZATION OF FIRST AID IN INTERNATIONAL DIMENSION I.
(ANGOL NYELVŰ SZEKCIÓ – ENGLISH LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Prof. Dr. Betlehem József, Pécs
Dr. Bognár Zsolt, Budapest

10.00 – 10.25 Dr. Daniel Schroeder, Prof. Dr. Bernd Böttiger
Schoolchildren Resuscitation Training to Improve Bystander Cardiopulmonary Resuscitation Rates
Iskolai újraélesztés oktatás a laikus újraélesztések számának növelése érdekében

10.25 – 10.45 Dr. Peter Iserbyt
Kids Save Lives? It depends on the instructor
Kids Save Lives? Az instruktortól függ

10.45 – 11.05 Dr. Anette Nord
New aspects of CPR training among seventh grade students. A cluster randomised study
A CPR oktatás új vonatkozásai 7. osztályos diákok körében – egy klaszter randomizált vizsgálat

11.05 – 11.25 Dr. Bánfai Bálint, Bánfai-Csonka Henrietta, Pandur Attila, Schiszler Bence, Tóth Balázs, Dr. Deutsch Krisztina, Dr. Radnai Balázs, Prof. Dr. Betlehem József
„Kids save lives in Hungary” – Importance and challanges of first aid education in childhood
„Kids save lives in Hungary” – A gyermekkorban elkezdett elsősegélynyújtás oktatás jelentősége és kihívásai
11.25 – 11.40 Discussion – Vita
11.40 – 12.40 Lunch Break – Ebédszünet

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TÁRSADALMASÍTÁSA NEMZETKÖZI DIMENZIÓBAN II.
SOCIALIZATION OF FIRST AID IN INTERNATIONAL DIMENSION II.
(ANGOL NYELVŰ SZEKCIÓ – ENGLISH LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Dr. Göndöcs Zsigmond, Budapest
Dr. Varga Csaba, Kaposvár

12.40 – 13.00 Dr. Sanja Mazic, Dr. Ljubica Aleksic, Branka Kapetanovic, Dr. Biljana Djuric, Dr. Nikola Topalovic, Dr. Dragan Radovanovic
Resuscitation education in children population in Serbia
Újraélesztés oktatás a gyermek populációnak Szerbiában

13.00 – 13.20 Dr. Frantisek Dolak, Dr. Andrea Hudackova, Dr. Marie Treslova
First aid teaching in public education in the South Bohemian Region
Elsősegély-oktatás a közoktatásban a Dél-Bohémiai Régióban

13.20 – 13.40 Jürgen Schäfer, Manuela Zepp, Luca Calla
Problems caused by curious onlookers and disaster tourism
Kíváncsiskodók az utakon, katasztrófaturizmus - a német jogszabályozás

13.40 – 14.00 Dr. Fabrizio Bologna, Dr. KR Julian Chun
The Novel Concept of the Frankfurt Arrhythmia Unit
A „Frankfurti Arrhythmia Egység” új koncepciója

14.00 – 14.15 Discussion – Vita
14.15 – 14.35 Break - Szünet

AZ ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TÁRSADALMASÍTÁSA HAZAI DIMENZIÓBAN
SOCIALIZATION OF FIRST AID IN NATIONAL DIMENSION
(MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – HUNGARIAN LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Dr. Bánfai Bálint, Pécs Dr. Mártai István, Budapest

14.35 – 14.50 Dr. Csató Gábor, Győrfi Pál
A társadalom bevonása a mentésbe
How to involv society in the rescue system

14.50 – 15.05 Köcse Tamás, Máté-Póhr Kitti, Horváth Balázs, Dr. Puskás Tivadar „Szombathely a segítés városa”
„Szombathely: the city of help”

15.05 – 15.20 Liktor Lajos, Dr. Krammel Mario, Dr. Winnisch Markus
Az Osztrák Szövetségi Rendőrség egészségügyi képzése Bécsben és ennek eredményei
Health care training and results of the Austrian Federal Police in Vienna

15.20 – 15.35 Dr. Dömötör Anna, Kovács Dávid
Ments Életet, Válts Szemléletet! – Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
Saving Life, Changing Mind – Hungarian Redcross Youth

15.35 – 15.50 Dr. Feith Helga, Dr. Fritúz Gábor, Dr. Gradvohl Edina, Lukács J. Ágnes, Dr. Falus András
Hatékonyság és attitűdváltozás – Alapszintű újraélesztés az iskolai kortársoktatásban
Effectiveness and change of attitude – Basic life support in peer education at school

15.50 – 16.05 Marsi Zoltán
Az elsősegélynyújtás társadalmasításának kihívásai
Challanges of socialisation of first aid

16.05 – 16.20 Discussion – Vita
16.20 – 16.40 Break - Szünet

SZEPSZIS NAP 2019. – SEPSIS DAY 2019
(MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – HUNGARIAN LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Dr. Kanizsai Péter, Pécs Dr. Berényi Tamás, Budapest

16.40 – 16.50 Dr. Berényi Tamás, Dr. Kanizsai Péter
Köszöntés, kétségek, kitekintés
Greeting, doubts, future

16.50 – 17.05 Debrődi Gábor
Semmelweis 250. Tanultunk belőle?
Semmelweis 250 - Did we learn from it?

17.05 – 17.20 Dr. Berényi Tamás
Individuális szepszis terápia – álom, vagy valóság?
Individual sepsis therapy – dream or reality?

17.20 – 17.35 Dr. Gaál-Weisinger Szabolcs
Alternatív szepszis terápia. Egy nagy „Marik” C-vitamin?
Alternative sepsis therapy – a big „Marik” vitamin C

17.35 – 17.50 Dr. Csontos Csaba
Korai inotróp támogatás szeptikus sokkban
Early inotropic support in septic shock

17.50 – 18.05 Dr. Kanizsai Péter
Miért nem jó a SOFA-n ülve Bombard-ozni? Korai felismerés kihívásai – fókuszban a prokalcitonin.
Why is not good sitting on the „SOFA” and „Bombard-ing”? Challanges of early
recognition – Procalcitonine in focus

18.05 – 18.20 Dr. Bognár Zsolt
Gyermekkori szepszis – még mindig más?
Sepsis in childhood – is it still different?

18.20 – 18.35 Dr. Péterfi Zoltán, Dr. Sipos Dávid, Dr. Varga Adorján, Dr. Kocsis Béla
Az a csodás mikrobiom
The wonderful microbiom

18.35 – 18.50 Discussion – Vita
19.30 Reception – Fogadás Hotel Palatinus, Pécs

AKTUALITÁSOK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN I.
ACTUALITIES IN EMERGENCY CARE I.
(MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – HUNGARIAN LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Pandur Attila, Pécs
Köcse Tamás, Szombathely

9.00 – 9.15 Dr. Verzár Zsófia, Dr. Kónyi Attila, Ahmann Mercédesz
Hirtelen szívhalál – iniciális ritmus összefüggése
Relationship between sudden cardiac death and the initial rhythm

9.15 – 9.30 Dr. Kanizsai Péter. Dr. Molnár Gyula
Protokollok, vagy egyénre szabott kezelés a sürgősségen?
Protocols, or individual therapy at the emergency department?

9.30 – 9.45 Marton József
A klinikai szimuláció gyakorlata és jelentősége Svédországban
Practice and importance of clinical simulation in Sweden

9.45 – 10.00 Dr. Berényi Tamás
Sürgősségi indivíduális medicina
Individual Eemergency Medicine

10.00 – 10.15 Banga Béla Erik
A sürgősségi ellátás helyzete, megítélése a 2019. évi változások tükrében
Current situation and judgment of emergency care after the changes in 2019

10.15 – 10.30 Discussion – Vita
10.30 – 10.50 Break – Szünet

AKTUALITÁSOK A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁSBAN II. –
ACTUALITIES IN EMERGENCY CARE II.
(MAGYAR NYELVŰ SZEKCIÓ – HUNGARIAN LANGUAGE SESSION)

Chair – Üléselnök Dr. Svéd László, Budapest
Dr. Radnai Balázs, Pécs

10.50 – 11.05 Dr. Varga Csaba
Kígyómarások kapcsán észlelt neurotoxikus tünetegyüttes
Neurotoxic symptoms related to snakebites

11.05 – 11.20 Dr. Farkas István
Működőképesség stresszhelyzetben. Fejleszthető?
Functionality in stress. Upgradeable?

11.20 – 11.35 Csehi Gábor
A tömeges sérültellátásra vonatkozó elvárások
The expectation of mass casualties supply

11.35 – 11.50 Dr. Angyal Miklós
Halálos tömegszerencsétlenségek azonosítása – a Hableány katasztrófája
Identification of fatal mass disasters – the disaster of the Hableány

11.50 – 12.05 Jackovics Péter
Társadalmi felelősségvállalással a katasztrófák ellen
Social responsibility against disasters

12.05 – 12.20 Dr. Komlóssy Attila
A Hableány baleset mentőorvosi vonatkozásai, amit a médiából tudni lehet
Oxyological aspects of the accident of “Hableány” – sources from the media

12.20 – 12.35 Discussion – Vita
12.35 Lunch – Ebéd – Hotel Palatinus, Pécs