Az elsősegély-ismeretek évenkénti ismétlése indokolt!


Az elsősegély oktatás elengedhetetlen minden társadalomban. Világszerte több millió ember vesz részt elsősegély képzésen évente. Mindazonáltal nagyon kevés információval rendelkezünk arról, hogy mennyire marad meg a tanult anyag, illetve milyen gyakoriak az ismétlőképzések. Jelen tanulmány célja az volt, hogy megvizsgálják mennyire maradt meg az elsősegélynyújtók elméleti tudás és gyakorlati készsége 2 év elteltével, illetve, hogy az 1 év után tartott különböző tematikájú ismétlőképzések milyen mértékben befolyásolják a tudás megmaradását.

502 nepáli laikust képeztek 4 napos tanfolyamon, 1 év után megkapták az ismétlő képzések egyikét. Az egyik képzés elméleti és gyakorlati részt is tartalmazott - például az újraélesztést, vérzések ellátását-, míg a másik csak az elméleteti ismeretekre fókuszált - például fogalmak, biztonság, újraélesztés. 

Az elméleti tudást, mind a képzések előtt, mind a képzések után mérték. Az eredmény azt mutatta, hogy mind az elméleti tudás, mind a gyakorlati készségek az idő előrehaladtával jelentősen csökkent. Azoknál, akik 1 év elteltével végeztek ismétlő képzést, kisebb volt a gyakorlati készségek csökkenésének mértéke. A vérzés ellátásban az ismétlő képzésnek nem volt kimutatható tudást megtartó ereje. Meglepő módon, azok, akik kaptak ismétlő képzést jobban elfelejtették a törések helyes ellátását, mint azok, akik csak alapképzésen vettek részt. Akik részt vettek ismétlő képzésen, azoknál jobban rögzült az újraélesztés megfelelő technikája.

Összegzés: Az eredmények azt mutatják, hogy az elsősegélynyújtás és újraélesztés elméleti és gyakorlati tudása is megkopik, ezért szükséges az ismeretek és gyakorlati képzés évenkénti frissítése.


Forrás: Determining First Aid Knowledge and Skills Retention With Laypeople: A Randomized Controlled Trial in Nepal
Fordította: Nyíri Nóra
Szakmai lektor: Marsi Zoltán