Intézkedések a COVID-19 (koronavírussal) kapcsolatban


Cégünk ezidáig is komoly figyelmet fordított az oktatási eszközök, különösen az újraélesztési fantomok higiénikus használatára. Az oktatások során használt fertőtlenítőszerek eddig is teljes védelmet biztosítottak a légúti kórokozók ellen (is), így különleges intézkedésre nincs szükség. A részletesebb tájékoztatót hallgatóink megnyugtatására készítettük.

Munkatársaink folyamatosan figyelemmel kísérik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kapcsolódó oldalát, valamint a hazai hatóságok információit. Tisztában vagyunk azzal, hogy a COVID-19 még mindig elsősorban a kínai embereket érinti, de már más országokban is vannak kitörések. A fertőzött emberek többsége enyhe betegséget szenved és felépül, de mások számára súlyosabb lehet. 

 

Eszközfertőtlenítés

1907/2006/EK rendelet 2015/830számú módosítása szerint
1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Termék név: Brado Plus kéz-és bőrfertőtlenítőszer

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
Biocid készítmény. Biocid termék típus: PT1.
Felhasználási terület: bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre, és műtéti kézfertőtlenítésre
(sebészi bemosakodásra) alkalmazható kéz- és bőrfertőtlenítő szer. A műtétet követő varratkezeléshez
is alkalmazható.

Professzionális felhasználásra.

Felhasználásra kész oldat, a készítményt töményen, hígítatlanul kell használni.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
A gyártó és a forgalmazó cég neve: Florin Zrt.
Cím: H-6725 Szeged Kenyérgyári út 5.
Telefon: +36-62 592-100
Telefax: +36-62 592-145
Biztonsági adatlapért felelős: info@florin.hu
Honlap: www.florin.hu,

1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)
Cím: 1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
Telefon: 06-80-20-11-99 (éjjel-nappal)
+36-1-476-64-64 (munkaidőben)

Összetétel:

A behatási idő: kb 30 másodperc.

 

Kézfertőlenítés

COVID-19-től függetlenül valamennyi oktatótermünkben megtalálható fali kézfertőtlenítő. 

1907/2006/EK rendelet 2015/830 számú módosítása szerint

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása
1.1. Termékazonosító
Termék név: Sterillium

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:
Biocid készítmény. Biocid termék típus: PT1.
Felhasználási terület: bőrfertőtlenítésre, higiénés kézfertőtlenítésre alkalmazható kéz- és bőrfertőtlenítő szer. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:
Gyártó, importáló, szállító : BODE Chemie GmbH Melanchthonstraße 27 22525 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60
HARTMANN-RICO Hungária Kft. 2051 Biatorbágy Budapark Paul Hartmann u. 8 Hungary

 

További kérdéseivel fordulhat:

Első Láncszem Kft.

Marsi Zoltán - ügyvezető igazgató

+36-20-779-4-779

elsosegely@elsosegely.hu