Vegyszermarás


 

ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA!  

Használjon SAVkesztyűt!

Figyeljen a földre, tárgyakra került maró anyagra!

ÓVATOSAN ITASSA FEL A MARÓ ANYAGOT!  

Bizonyos anyagok (pl. kénsav/akkumulátorsav) vízzel érintkezve hőt termel. Ezért a vízzel történő öblítés előtt célszerű száraz ronggyal felitatni a maró anyagot!

ÖBLÍTSE VÍZZEL!  

Vagy optimálisabb esetben pufferfolyadékkal!

Ügyeljen, hogy a mosófolyadék ne folyjon épp testrészre! Így kerülje el az újabb sérülést!

SEBELLÁTÁS  

Fertőtlenítse a sérülést, majd helyezzen rá fedőkötést!

FORDULJON ORVOSHOZ!  

Vegyszermarás esetén mindig indokolt az orvosi ellátás!

Mérlegelje a mentőhívás (104) szükségességét!

 

Bővebben a vegyszermarásról>>