Közúti elsősegély - vizsgadíj


Vizsgadíj

Vizsgadíj összege: vizsgázóként: 7.900 Ft/alkalom (2017).

Vizsgadíj befizetés érvényessége: az elsősegélynyújtás-vizsgára befizetett vizsgadíj a tárgyévet követő év december 31-ig érvényes.
Amennyiben időközben díjcsökkenés történt, a különbözetet a vizsgára jelentkezőnek visszatérítjük, díj emelkedése esetén a vizsgára jelentkező a különbözetet (még a vizsgát megelőzően) megfizetni köteles.

 
Vizsgadíj visszafizetése: amennyiben a jelentkező a vizsgadíjat befizette, és a vizsgára nem jelentkezett (szolgáltatás igénybevételétől eláll), akkor részére írásbeli kérelme alapján a vizsgadíj kezelési költséggel csökkentett része visszafizetendő. A kérelemhez csatolnia kell a befizetést igazoló bizonylat (készpénz átutalási megbízás feladóvevény vagy számla) hiteles másolatát. Kezelési költség mértéke a mindenkori vizsgadíj 10%-a.

Vizsgadíj nélkül: 2001. május 1-től a Magyar Vöröskereszt mentesíti a mozgáskorlátozottakat és súlyos fogyatékosokat a közúti elsősegélynyújtás vizsgadíjának befizetése alól. Ez a megállapodás a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége Elnökével történt egyeztetés után született. Csak azokat a vizsgázókat érinti ez a kedvezmény, akik 2001. május 1-jét követően jelentkeztek a vizsgára és megfelelő orvosi papírokkal rendelkeznek. Hiteles másolatot kell tudni bemutatni:

  • súlyos mozgássérültséget igazoló, háziorvos által kiállított orvos-szakértői véleményről, mely egyes közlekedési kedvezmények igénybevételére jogosít;
  • vagy súlyos fogyatékosság meglétét igazoló, OOSZI I. Fokú Orvosi Bizottsága által kiadott Hatósági Bizonyítványról.(Ennek feltételeit a hatályos 141/2000. /VIII. 9./ Korm. rendelet állapította meg.)

Nem vizsgához kapcsolódó Igazolás kiadás díjai:

  • Honosítás díja: 3.000 Ft/alkalom
  • Másolat kiadás díja: 3.000 Ft/alkalom
Forrás: voroskereszt.hu>>