Az iskolások alig 1%-a tanul elsősegélynyújtást


Az elsosegely.hu nem reprezentatív felmérése alapján a mintegy 4500 általános és középiskola kevesebb, mint 10%-ban folyik valamilyen szintű elsősegély oktatás. A válaszadó 290 intézményben átlagosan az összes tanuló 2%-hoz (!) jutnak el a segélynyújtási ismeretek.

Az elsősegélynyújtást oktató iskolák több mint fele általános iskola, őket követik a 4 (5) osztályos gimnáziumok.

A diákok többsége szakköri keretben tanulja, míg egy jelentős része csak az iskola közvetítésével, azonban nem tanrendi keretbe illesztve. A kettő együtt meghaladja a 75%-ot, amely sajnálatos, hisz az ilyen jellegű oktatások érik el a legkevesebb diákot az iskola össz tanulói létszámához viszonyítva.

Sajnálatos továbbá, hogy a megkérdezett iskolák felénél kevesebb, mint 20 diák tanul csupán segélynyújtást, a tanórai és 100 diák feletti arány kicsit több mint 10%.
 

A felmérés ismét rámutat arra a sajnálatos tényre, hogy a hazai 1,3 millió általános és középiskolás diák igen kis töredékéhez (kb. 7800 – 0,6%) jut csak el az elsősegélynyújtás ismerete.