Elsősegélynyújtás a NAT-ban


Fejlesztési területek – nevelési célok

A testi és lelki egészségre nevelés

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében.

 


EMBER ÉS TERMÉSZET

BIOLÓGIA

7-8. évfolyam

6. Az ember megismerése és egészsége

- Szűrővizsgálat, önvizsgálat, védőoltás.
- Sérülések, mozgásszervi betegségek és megelőzésük.
- Alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek.

9-12. évfolyam

6. Az ember megismerése és egészsége

- Háziorvosi és szakorvosi ellátás, szűrővizsgálatok rendszere.
- Alapfokú elsősegély-nyújtási és újraélesztési ismeretek.

FIZIKA

7-8. évfolyam

6. Az ember megismerése és egészsége

- Az elektromos áram hatása az élő szervezetre. Veszélyek, érintésvédelmi ismeretek.

KÉMIA

7-8. évfolyam

6. Az ember megismerése és egészsége

- Veszélyes anyagok és kezelésük a háztartásban.

9-12. évfolyam

6. Az ember megismerése és egészsége

- Veszélyjelek, biztonsági előírások szerepe, értelme, teendők egyes mérgezések esetén.