Játékszabály


Részvételi feltételek

A játékban részt vevő játékos automatikusan elfogadja a részvételi feltételeket és hozzájárul ahhoz, hogy – amennyiben nyer – nevét a nyereményjáték szervezői közzétegyék a nyereményjáték weboldalán.

Egy személy csak egy e-mail címmel vehet részt a nyereményjátékban.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Első Láncszem Kft. munkatársai illetve azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont).

Abban az esetben, ha a nyertes kiskorú, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes, úgy a nyereményt helyette törvényes képviselője veheti át. A nyertes tanúk előtt bárkire átruházhatja a nyereményét.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy diszkvalifikálják azokat a résztvevőket, akik nem tartják be a nyereményakció játékszabályát, vagy akik csalással és egyéb nem tisztességes módon lennének nyertesek.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.

A játékra történő regisztrációval hozzájárulok ahhoz, hogy a weblapot üzemeltető Első Láncszem Kft az általam megadott adatokat a közérdekű adatok nyilvánosságáról és a személyes adatok védelméről szóló mindenkor hatályos rendelkezéseknek megfelelően, mint adatkezelő kezelje és ennek keretében az általam megadott elektronikus levelezési címre információt küldjön. Adatkezelési hozzájárulásomat a nyereményjátékban való részvétel küldés céljából adtam meg, és az visszavonásig érvényes.

Nyeremény átvétele

A nyereményjáték szervezője az Első Láncszem Kft.

A nyertesekről a nyereményjáték szervezői sorsolással döntenek. A sorsolás zártkörűen zajlik, a gépi húzás keretei között a játékban meghirdetett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

A nyerteseket a nyereményjáték szervezői e-mailben értesítik és a nyertesek neveit elérhetővé teszik a nyereményjáték weboldalán. A nyeremény érvényesítéséhez a nyertes köteles megadni pontos adatait (név, lakcím, email cím, telefonszám).

A nyertesek név-, lakcím- és egyéb adatait a személyes adatok védelméről szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az 1995. évi CXIX. törvény alapján bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag e nyereményjáték során használjuk fel.