Baleset, sérülés, sebzés


Baleset

Az emberi szervezetet ért hirtelen bekövetkező, előre nem tervezett, nem szándékos sérüléseket balesetnek nevezzük. A baleset további jellemzője, hogy bekövetkezése előtti észleléssel el lehetett volna kerülni. Csoportosításuk többféle lehet, az alábbiakban a leggyakoribb, tevékenység szerinti felosztást ismertetjük. Zárójelben a 2018-ban bekövetkezett magyarországi esetszám olvasható. Eszerint lehet:

 • orvosi ellátást igénylő baleset 690.000 fő - forrás: UNION Biztosító
 • háztartási vagy otthoni kb. 250.000 fő, ebből halálos 1.733 - forrás: KSH,
 • munkahelyi 23.738, ebből súlyos sérült 178, halálos 79 - forrás: KSH,
 • közlekedési 16.951, ebből súlyos sérült 4.896, halálos 567 - forrás: KSH,
 • gyermekbaleset kb. 500.000, ebből halálos 100-120 - forrás: medicaonline,
 • sport kb. 13.000 fő.

A fentieken kívül további lehetőségek is vannak, gyakoriságuk azonban a többihez viszonyítva elhanyagolható.

 

Sérülések

A testi sérülések, valamilyen külső behatás (pl.: fizikai, kémiai) miatt alakulnak ki, amely következtében a szervezet sejtjeiben, szöveteiben alaki és/vagy műkdöési zavar (eltérés) alakul ki. 

A sérülések többféleképpen csoportosíthatók (Betlehem József):

A) A sérült rész jellege szerint

A sérülések egyik csoportosítási lehetősége szerint beszélhetünk lágyrész, illetve vázrendszeri sérülésekről. Lágyrész-sérülés esetén a bőr és/vagy az izomzat (illetve a körülöttük lévő kötőszövet), vázrendszeri sérülés esetén a csont és/vagy ízületek sérülnek.

 • lágyrész-sérülés (bőr, izom, kötőszövet)
 • csont-, ízületi sérülés (törés, rándulás, ficam)
 • idegsérülés (gerincvelő, agy).

B) A kiváltó ok alapján az alábbi sérüléstípusokat különböztetjük meg

 • mechanikai (surlódás),
 • hőmérséklet okozta (hideg, meleg),
 • maróanyag,
 • elektromos,
 • sugárzás (radioaktív, UV stb.).

C) A sérülés megjelenése szerint

Eszerint az emberi testet ért sérüléseket két nagy csoportba soroljuk: nyílt és zárt sérülések. Előbbi esetben a kültakaró folytonossága megszűnik, azaz seb keletkezik, míg utóbbi esetben seb nem keletkezik. Nyílt sérülések közé tartoznak a sebzések (vérzés, égés, fagyás, vegyszer okozta marás, sugárzás okozta sebek), a nyílt törések és nyílt testüregi sérülések. Zárt sérülés a hematóma, a  rázkódás, a zúzódás, a rándulás és a ficam, továbbá a zárt törések. Természetesen mindkét sérüléstípusnak léteznek egyéb fajtái is.

 • zárt (fedett) sérülés (a bőr, nyálkahártya folytonosságának megszakadása nélkül)
 • nyílt sérülés (a bőr, nyálkahártya folytonosságának megszakad, seb keletkezik)
A nyílt sérülések behatolási kaput biztosítanak a kórokozóknak, így további közös jellemzőjük a fertőtlenítés szükségessége.

 

Sebtípusok

A kültakaró folytonosságának megszűnését sebnek nevezzük. A sebképződés lehetséges okai:
 
 • sérülés (akut seb)
 • krónikus (valamilyen betegségre visszavezethető)

A krónikus sebek leggyakrabban keringési elégtelenségre (érszűkület, cukorbetegség) vezethetők vissza. 

A sebek többféle szempont alapján csoportosíthatóak, pl.: alakjuk, mélységük és keletkezési okuk alapján. Egyes osztályozások az elhelyezkedésüket, míg mások a fertőzöttség fokát veszik alapul.

A következőkben egy általános, laikusoknak szóló, akut sebekre vonatkozó osztályozást mutatunk be.

Horzsolt (Abrasio):
Az egyik leggyakoribb sebtípus, melyet mechanika hatás okoz. A sérülés mélysége csekély, sokszor csak a kültakaró legfelső rétegét érinti. Fertőzésveszély közepes, gyógyulás gyors és általában hegmentes. Pl.: elesés.

Vágott és metszett seb (Vulnus scissum et caesum):
Éles eszköz okozta seb, melynek szélei egyenesek. Általában erős vérzés kíséri. Az elfertőződés ritka, gyógyulás gyors és általában hegmentes. Pl.: kés okozta vágás.

Szúrt seb (Vulnus Punctum):
A seb (szúrt csatorna) mélysége gyakran nehezen megállapítható, így sokszor fennáll a belső szervek sérülésének esélye is. Egyes esetekben kimeneti seb is keresendő. A vérzés intenzitása függ az érintett területtől és a sebet okozó eszköz vastagságától. Mélysége miatt nagyobb a fertőzésveszély. P.: kés okozta szúrás.

Repesztett seb (Vulnus Ruptum):
Nehezen gyógyuló, egyenlőtlen sebszélek jellemzik. A kültakaró a mechanikai hatástól távolabb szakad szét. A vérzés általában csekély, a fertőzésveszély viszont nagy.

Szakított seb (Vulnus Lacerum):
Általában nagyobb kiterjedésű, több lebenyre tagolódó, változó intenzitású vérzéssel járó sebtípus. Pl.: éles, hegyes tárgy a bőrt felszakítja.

Zúzott seb (Vulnus Contusum):
Tompa erő behatás következménye, mely általában csekély vérzéssel, fájdalommal jár. A sebszélek egyenletlenek.

Roncsolt seb:
A szakított és a zúzott seb keveréke.

Harapott seb (Vulnus Morsum):
Állatok okozta seb, mely kiterjedése és vérzésintenzitása igen eltérő lehet. Változatos továbbá a mélysége is. Valamennyi sebtípus közül itt a legnagyobb a fertőzésveszély, az állat szájából, nyálából bekerülő kórokozók miatt.

Lőtt seb (Vulnus Sclopetarium):
Kiterjedése, vérzésintenzitása igen tág határok között mozog. Minden esetben feltételezni kell a belső szervek sérülését (kivétel végtaglövések), továbbá mindig indokolt kimeneti seb keresése.

 

Köszönjük, hogy tiszteletben tartja a szerzői jogokat és hivatkozás nélkül nem vesz át tartalmat!

 

 


Szerző: Marsi Zoltán - tanár, elsősegély-szakoktató
Utolsó frissítés: 2019.12.27., 2018.12.23., 2018.01.21., 2015.11.29., 2014.01.04.