Pocket CPR


Hihetetlen innováció az újraélesztésben. Újraélesztést segítő eszköz.

Webshop>>
 
A Pocket CPR egy olyan eszköz, mely hangutasításokkal segíti az újraélesztést, figyeli a kompressziók ütemét és mélységét, mind ezt magyar nyelven!
 
A Pocket CPR készüléket úgy fejlesztették ki, hogy alkalmazói valós idejű visszajelzést kaphassanak az újraélesztés során. Segíti az újraélesztést oktatók munkáját az órai gyakorlatok során. Az újraélesztést tanulók is haszonnal forgathatják, mivel szóbeli utasításokat és visszajelzéseket ad az otthoni gyakorláshoz. Bekapcsoláskor a Pocket CPR segélyhívásra szólítja fel használóját. Ha felhelyezik a beteg mellkasára, és megkezdik a szívmasszázst, akkor bekapcsolódik a Pocket CPR metronóm funkciója, ami a mellkasi kompressziók ajánlott ütemét adja meg. Ezen kívül szóbeli és vizuális visszajelzést ad az újraélesztési beavatkozás minőségéről, valamint emlékezteti a felhasználót a 30 kompresszió utáni két befújásra. A mellkasfal mozgását egy korszerű gyorsulásmérő mikrochip, valamint az eredményeket folyamatosan kielemző mikroprocesszor segítségével méri meg.
 


FIGYELMEZTETÉSEK

• A legjobb, ha az újraélesztést szakképzett életmentő végzi. Javasoljuk, hogy a Pocket CPR használói vegyenek részt egy tanúsított újraélesztést oktató szervezet képzésén a készülék megvásárlását követően. A helyi oktatóközpontokat a telefonkönyvből keresheti ki (az Elsősegélynyújtás címszó alatt).

• A Pocket CPR képzés nélkül is használható. A használat előtti képzés azonban javítja az életmentő beavatkozások hatékonyságát.

• A Pocket CPR készüléket kizárólag az ebben az útmutatóban leírt módon használja.

• A Pocket CPR készüléket csak eszméletlen és nem lélegző betegeknél használja.

• A Pocket CPR készüléket 1 évesnél idősebb személyeken való alkalmazásra tervezték. Kisbabákon nem alkalmazható.

• A Pocket CPR használói a készülékkel végzett életmentés előtt tanulják meg annak kezelését.

• Kizárólag Duracell Ultra123 lítium elemeket használjon. Az elemeket a készülékből való kivétel után szakszerűen ártalmatlanítsa.

• Ha a készüléket nem a javasolt környezeti feltételek mellett tárolják, akkor az elemek károsodhatnak, élettartamuk csökkenhet.

• Ha a Pocket CPR készülék használat közben meghibásodna, folytassa az újraélesztést (a Pocket CPR fenn maradhat a beteg mellkasán, de azt le is veheti onnan).


Felhasználási javaslat

Segítségnyújtás az 1 évesnél idősebb gyermekek és felnőttek újraélesztésének hatékony végrehajtásához.


Felhasználási ellenjavaslatok

A Pocket CPR készüléket tilos használni, ha a beteg:

• eszméleténél van vagy
• lélegzik vagy
• egy (1) évesnél fiatalabb életkor


A készülék rendeltetésszerű használata

A Pocket CPR készülék rendeltetése szerint az újraélesztési beavatkozás segítésére szolgál. A felhasználóknak nagyon ajánlott újraélesztési képzésben részt venni. A Pocket CPR készülék metronóm funkciója az AHA/ERC 2010 irányelveknek megfelelő, percenkénti legalább száz mellkasi kompresszió elvégzésére ösztönzi az alkalmazót. Hang- és vizuális jelzések ösztönöznek az 1 évesnél idősebb gyermekek, valamint felnőttek esetében legalább 2 hüvelyk (5 cm) mélységű kompresszió végrehajtására.

 Nem kívánatos események bejelentése

Elképzelhető, hogy egészségügyi szolgáltatóként a Safe Medical Device Act (SMDA) értelmében köteles a Bio-Detek cégnek, valamint adott esetben az FDA-nek és/vagy az illetékes nemzeti hatóságoknak bejelenteni a bekövetkezett nemkívánatos eseményeket. Ezen, a 21 CFR Part 803 rész alatt leírt események magukba foglalják a készülék miatti halálesetet, súlyos sérülést vagy betegséget. A Bio-Detek minőségbiztosítási programja keretében mindenképpen jelentse a vállalatnak a készülék meghibásodását vagy üzemzavarát. A Bio-Detek ezen információk segítségével biztosítja, hogy csak a legkiválóbb minőségű termékek hagyják el gyártósorát.


Működési alapelv

A Pocket CPR működése ugyanazon az elven alapul, mint a ZOLL AED Plus és a ZOLL AED Pro készüléké. A Pocket CPR a beépített gyorsulásmérő segítségével közvetlenül méri a gyorsulást és valós időben számítja ki a megtett utat. Ha a felhasználó kevesebb, mint 2 hüvelykkel (5 cm) nyomja le a mellkast, akkor a Pocket CPR fel fog szólítani a kompresszió mértékének növelésére. A kompresszió ütemét a metronóm adja meg, és arra ösztönzi a felhasználót, hogy lépést tartson a készülék hangjelzésével. 30 kompresszió, vagyis kb. 18 másodperc után a Pocket CPR két befújás elvégzésére utasítja a felhasználót.

A Pocket CPR nagyjából akkora, mint egy kis mobiltelefon, téglalap alakú és elemről üzemel. A készüléket a beteg mellkasára kell rögzíteni matricával vagy anélkül (leírását lásd a Tartozékok című fejezetben); a készülék használója a kezeit tegye a készülékre. A szívmasszázs megkezdésekor a készülék hang- és fényjelzéseket ad, amelyek üteme kb. 100 kompresszió percenként. Ha a kompresszió mértéke négy másodperc után átlagosan kevesebb, mint 2 hüvelyk vagy 5 cm, akkor a készülék felszólítja használóját, hogy „NYOMJA LE A MELLKAST EROSEBBEN”. Ha a kompresszió mértéke megfelelő, akkor kb. tíz másodperc elteltével a „MEGFELELO MELLKASKOMPRESSZIÓ” hangüzenet hallható. Kb. tizennyolc másodpercnyi mellkasi kompresszió (30 kompresszió) után a készülék az „BIZTOSÍTSON SZABAD LÉGUTAKAT, ADJON KÉT LÉGBEFÚVÁST” üzenettel két befújás elvégzésére szólítja fel a használót. Ha a mentést végző személy úgy dönt, hogy NEM alkalmaz befújást a betegnél, hanem folytatja a szívmasszázst, akkor a PocketCPR programja továbblép és körülbelül 3 kompresszió után a standard vizuális és audiójelzéseket adja.


Kezelési útmutató

Haladéktalanul hívja a segélyhívó számot (104 vagy 112), illetve más hívószámok egyéb országokban, amennyiben egészségügyi vészhelyzettel áll szemben. A segélyhívás az életmentés első lépése. Ha mások is jelen vannak, őket kérje meg a segélyhívás elvégzésére, és keressen egy automatikus külső defibrillátort. A beteg mentése közben tartsa szabadon és ellenőrzése alatt a környéket.

Ha mentésre vállalkozik, felelősséget visel a betegért, ezért erősen javallott, hogy a mentőszemélyzet megérkezéséig maradjon a beteggel és folytassa a mentési erőfeszítéseket. A mentőszemélyzet megérkezésekor tájékoztassa őket a helyzetről és az Ön által végzett mentési erőfeszítésekről. Ezek fontos információk.


NORMÁL ÜZEMMÓD

Bekapcsolás

1. A Pocket CPR oldalán található gumírozott kapcsológomb (jelölése: kör, benne egy függőleges vonal) megnyomásával helyezze áram alá a készüléket.

2. Várja meg, amíg a készülék elindul és elvégzi az önellenőrző rutint.

3. Helyezze a készüléket a mellkas közepére a matricán látható módon.

4. Kövesse a szóbeli utasításokat:

• „ŐRIZZE MEG NYUGALMÁT”
• „ELLENŐRIZZE A BETEG ESZMÉLETÉT”
• „HÍVJON SEGÍTSÉGET”
• „BIZTOSÍTSON SZABAD LÉGUTAKAT“
• „ELLENŐRIZZE A LÉGZÉST“
• „KEZDJE MEG AZ ÚJRAÉLESZTÉST”

5. Helyezze a készüléket a mellkas közepére a matricán látható módon.

6. Kezdje el a szívmasszázst, lehetővé téve a „Teljes kioldást” a „Felfelé irányú” mozdulatnál.

7. Tizennyolc másodperc (azaz 30 kompresszió) után kövesse a szóbeli utasításokat:

• „BIZTOSÍTSON SZABAD LÉGUTAKAT”
• „ADJON KÉT LÉGBEFÚVÁST”

8. Folytassa a szívmasszázst. A megfelelő komprsssziós mélység és ütem megtartása érdekében igazodjon a metronómhoz és a fényjelzéshez. Ajánlatos 30 kompresszióból és 2 befújásból álló ciklusok alkalmazása. Amennyiben nem akar vagy nem tud befújást végezni, illetve biztosított a folyamatosan szabad légút, akkor folyamatos kompresszió is alkalmazható.


Megjegyzések a működéshez

1. A metronóm üteme percenként 100 kompressziónak felel meg.

2. Nem megfelelő kompresszió esetén egy LED lámpa villog és 4 másodpercenként megszólal a „NYOMJA LE A MELLKAST ERŐSEBBEN“ felszólítás.

3. A megfelelő kompressziókat mind a négy LED villogása és a 9 másodpercenként megszólaló „MEGFELELŐ MELLKASI KOMPRESSZIÓ“ hangüzenet jelzi.

4. A mellkasi kompressziók megkezdése után 18 másodpercenként az „BIZTOSÍTSON SZABAD LÉGUTAKAT”, ADJON KÉT LÉGBEFÚVÁST” felszólítás hallható. A készülék 6 másodpercet hagy a befújások elvégzésére, majd újra elindul a villogás és a metronóm.

5. A felszólítások a készülék kikapcsolásáig folyamatosan ismétlődnek. A kikapcsoláshoz nyomja le 3 másodpercig a bekapcsoló gombot.


CSENDES ÜZEMMÓD

Bekapcsolás

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék oldalán található bekapcsoló gombot A „ŐRIZZE MEG NYUGALMÁT“ felszólítást követően várjon egy másodpercet, majd engedje fel a gombot.

2. A készülék metronómja villogni kezd, ezzel jelezve, hogy megkezdheti az újraélesztést, lehetővé téve a „Teljes kioldást” a „Felfelé irányú” mozdulatnál.


Megjegyzések a működéshez

1. A metronóm üteme percenként 100 kompressziónak felel meg.

2. Nem megfelelő kompresszió esetén egy LED lámpa villog.

3. A megfelelő kompressziókat mind a négy LED villogása jelzi.

4. A használónak magának kell számolnia a kompressziókat, mivel a készülék nem fog megállni a befújásokhoz. Befújás közben a készülék LED-je tovább villog percenként 100 kompressziós ütemmel, majd vár a kompressziók folytatására.

5. A készülék kikapcsolásához nyomja le 3 másodpercig a bekapcsoló gombot.


CSAK MELLKASI KOMPRESSZIÓ MÓD
(GYORSAN ELŐRE OPCIÓ)

1. Bekapcsolása után, ha a felhasználó néhány másodpercig megfelelő mélységű kompressziókat végez, a készülék a „KEZDJE MEG AZ ÚJRAÉLESZTÉST” üzenetre ugrik (vagy gyorsan előrelép), elindítja a metronómot és visszajelzést ad a mellkasi kompresszió mélységéről, lehetővé téve a „Teljes kioldást” a „Felfelé irányú” mozdulatnál.

2. Az „BIZTOSÍTSON SZABAD LÉGUTAKAT, ADJON KÉT LÉGBEFÚVÁST” üzenet után, ha a felhasználó 3–4 másodpercig megfelelő mélységű kompressziókat végez, a készülék előreugrik a „KEZDJE MEG AZ ÚJRAÉLESZTÉST” üzenetre, elindítja a metronómot és visszajelzést ad a mellkasi kompresszió mélységéről.

AKD MÓD (automatikus külső defibrillátorral való használat esetén)

1. Ha a Pocket CPR készüléket egy AED-vel együtt használja, akkor ideiglenesen lekapcsolhatja a Pocket CPR valamennyi szóbeli utasítását. A Pocket CPR készüléket lefelé (hangszóróval alulra a beteg felé) fordítva kikapcsolhatja a szóbeli üzeneteket. Ha újra felfelé fordítja a készüléket (hangszóró felül, nem a beteg felé), akkor elhangzik a “START CPR” („ÚJRAÉLESZTÉS”) üzenet és visszakapcsol minden szóbeli utasítást, amelyek a kompresszió érzékelése után hangzanak el.

2. Az „ANALÍZIS FELFÜGGESZTVE” hangüzenet jelzi, hogy a készülék a lefelé fordított helyzetben nem ad visszajelzést az újraélesztésről. Az AED módban lefelé fordított készülék alsó részén látható a „Beteg felöli oldal” címke. A készülék terápiás helyzetbe történő visszafordítása visszakapcsolja az újraélesztési üzeneteket.

3. Lehetővé teszi a teljes kioldást a „Felfelé irányú” mozdulatnál.

4. A lefelé fordított Pocket CPR készülékkel nem végezhető mellkasi kompresszió.Műszaki adatok:

RoHS tanúsítvány
Méretek: 10,5 cm x 5,1 cm x 2,5 cm (4 ½" x 2" x 1")
Tömeg: 82 g (2,9 oz)


Tárolási/működési hőmérséklet

Környezeti/működési hőmérséklet: 0 °C – 50 °C (32 °F – 122 °F)
Tárolási hőmérséklet: -30 °C – 65 °C (-22 °F – 149 °F)
Relatív páratartalom: 30–75%
Légnyomás: 700 hPa – 1060 hPa

A készülék nem használható AP és APG alkalmazásokkal együtt (levegőt, oxigént vagy dinitrogén-oxidot tartalmazó, éghető érzéstelenítő eleggyel).

A Pocket CPR készülék jellemzően nem okoz elektromágneses interferenciát más berendezésekben. Ha mégis, akkor vigye távolabb a készüléket. Ha ez nem oldja meg a problémát, kapcsolja ki a készüléket.


GARANCIA

A BIO-DETEK Incorporated (BIO-DETEK) szavatolja az Ügyfélnek, hogy az új PocketCPR készülékek normál használat és karbantartás mellett az ügyfél általi kézhez vételtől számított öt (5) éven belül nem fognak anyag- vagy gyártáshibára visszavezethető okok miatt meghibásodni. Ezen időszak alatt a BIO-DETEK az ügyfél számára díjmentesen javítja vagy cseréli (a BIO-DETEK döntése szerint) a készülék anyag- vagy gyártáshiba miatt meghibásodott bármelyik alkatrészét. Ha a BIO-DETEK vizsgálata nem állapít meg anyag- vagy gyártáshibát, akkor a vállalat szokásos javítási díjait fogja alkalmazni.

A BIO-DETEK a fenti esetet kivéve nem vállal felelősséget a Termék meghibásodásáért, a Termék adott funkciójának működéséért vagy a Termék bármilyen más jellegű hibájáért, ha az az alábbiakra vezethető vissza: (i) a Termék Ügyfél általi bárminemű módosítása, kivéve, ha ezt a módosítást a BIO-DETEK előzetesen írásban jóváhagyta; (ii) a készülék olyan kapcsolt vagy kiegészítő felszereléssel, ill. kiegészítővel vagy szoftverrel való üzemeltetése, amelyet nem a BIO-DETEK mellékelt, nevezett meg vagy hagyott jóvá; (iii) a felszerelés nem rendeltetésszerű használata az Ügyfél által; (iv) a termék a BIO-DETEK által meghatározott környezeti, energiaellátási vagy üzemeltetési tartományokon kívüli üzemeltetése; vagy (v) a Termék a BIO-DETEK utasításaitól eltérő telepítése vagy vezetékezése.
Ez a garancia nem vonatkozik azon alkatrészekre, amelyek normál használat során elkopnak vagy kiégnek, beleértve, de nem kizárólagosan, a lámpákat, biztosítékokat, elemeket és kiegészítőket. A fenti garancia nem vonatkozik a Termék részeként mellékelt szoftverre (beleértve a csak olvasható memóriában található szoftverre, az ún. „firmware“-re). A fenti garancia az Ügyfél kizárólagos jóvátételét és a BIO-DETEK kizárólagos felelősségvállalását szavatolja a fentiek vállalásával értékesített Termék garanciavállalási kötelezettségének megszegése esetén.

AZ ITT VÁLLALT GARANCIA KIZÁRÓLAGOS, KIVÉVE, HA A MEGÁLLAPODÁS MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, ÉS A BIO-DETEK VÁLLALAT KIFEJEZETTEN ELUTASÍT MINDEN EGYÉB – ÍROTT, SZÓBELI, MAGÁBAN FOGLALT VAGY TÖRVÉNYI – GARANCIAVÁLLALÁST, IDE ÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉG ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSSÉG GARANCIÁJÁT.


A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás

A Pocket CPR többször használható készülék. Használat után tisztítsa meg a készüléket:

• Fertőtlenítse a készüléket egy puha és nem maró hatású tisztítószeres oldattal benedvesített törlőkendővel.
• A készüléket nem merítse víz alá, még részlegesen sem.
• A készülék tisztításához ne használjon ketont (MEK, aceton stb.).
• Ne használjon súroló hatású anyagokat (pl. papír törlőkendőt).
• A készüléket ne csíramentesítse.

Elem

A PocketCPR készülékhez mellékelt elem élettartama 5 év. Cserélje ki az elemet 5 év tárolás, 10 óra folyamatos használat vagy az elemcserére utasító „CSERÉLJEN ELEMEKET” felszólítás után. Ha ez a felszólítás bekapcsoláskor hangzik el, akkor még egy mentést végezhet a készülékkel, de ezt követően, vagy ha a metronóm lámpája kialszik, haladéktalanul cserélje ki az elemet.

Az elemcseréhez csavarhúzóra lesz szüksége.

• A készülék alján (a mellkas felőli oldalon) két csavar található.
• Oldja meg óvatosan a csavarokat az óra járásával ellentétes irányba csavarozva őket. Ügyeljen arra, hogy ne veszítse el a csavarokat, miután kivette őket a házból.
• A csavarok kivétele után távolítsa el óvatosan a PocketCPR alsó burkolatát.
• Az áramköri lapon egy fehér „+” jel látható. Az elemet itt emelje meg, így könnyedén kiveheti azt. Ügyeljen arra, hogy ne fogja meg az áramköri lapot.
• Cserélje ki az elemet egy Duracell Ultra 123 lítium elemre. Az elemet előbb a negatív (-) pólusnál helyezze be, majd nyomja le a pozitív (+) pólusnál, úgy hogy az elem reteszeljen.
• Helyezze vissza a burkolatot és az elemeket. Húzza meg óvatosan a csavarokat az óramutató járásával megegyező irányba csavarozva őket. A csavarokat ne húzza meg túlságosan.Webshop>>


A terméket az alábbi egyesült államokbeli szabadalmak védik:
7,074,199 7,108,665 7,220,235