Elégedettségi eredmények


Így értékelik munkánkat hallgatóink.

Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?

- Nagyon sokat segített a (részben) meglévő ismereteim rendszerezésében. Újszerű megközelítéseket, fontos szempontokat tudatosított, rendkívül gyakorlatias volt.
- Többet tanultam, mint amit elvártam.
- Sokrétű volt, rengeteg témát érintett.
- Elvárásaimat messze felülmúlta.

Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?

- Voltak olyan elemei a képzésnek, amelyek a sokféle szempontok ütköztetésére és a kutatási eredményekre, újításokra hívták fel a figyelmet.
- Naprakész statisztika, hiteles infók.
- Rengeteg új információt hallottam.
- Az elméleti információim nagyrészt megvoltak, de a legújabb információk az eü. protokollban nagyon jók voltak, hasznosak.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?

- Rengeteg kérdést sikerült közösen tisztáznunk, sokat adtak a gyakorlatok. Néha az imitátorok nehezen változtatható „negatív” típusú viselkedése zavart, mert demotíváló hatása volt.
- A gyakorlat útján szerzett ismeretek jóval hatékonyabbak, mint az elméleti.
- Jó volt a sok gyakorlási lehetőség. A végére egészen felbátorodtam.
- Jónak tartom az elmélet és gyakorlat arányát, sok gyakorlási lehetőség volt.

Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?

- Változatos és jól összeállított tevékenységeket folytattunk. A csoportos munka és a módszertani szempontú mintafoglalkozás picit színesíthet a képzési alkalmakon.
- Megfelelő módon váltogatták: frontális, IKT-technika, gyakorlat aránya jól megtervezett, előkészített, átgondolt volt!

Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?

- Nagyon élveztem és sok sikerélményt adott, segített kellő önkritikával szemlélni a saját jártasságomat.
- Mivel jó volt az oktatás, a követelmény abszolút igazodott hozzá.
- Igen, mert megfelelően felkészítettek rá.

Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?

- Több alkalommal is rendkívül változatosan kaptunk visszajelzést sok-sok szempontból.
- Teljesen korrekt volt.
- Nagyon praktikus az elektronikus ellenőrzési módszer.

Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását?

- Egyszerűen kiváló, a különféle látásmódok és egyéniségek rendkívül komplex ismeret átadást tettek lehetővé.
- Munkájuk, szaktudásuk kiváló, melyet át is tudtak adni.
- Remek, profi, mégis szerény. Ez az igazán nagy tudású emberek jellemzője.
- Kiváló szaktudás, nagy szakmai gyakorlat, sok „élő” példa, jó humor, jó kommunikáció.

Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom?

- Teljes körű ellátást kaptunk, ebből a szempontból is. Messze jobbak voltak a feltételek, mint amilyenekhez szokva vagyunk.
- Jól átgondolt, áttekinthető: könyv.

Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?

- Minden gördülékenyen és tervezhetően zajlott.
- Igen, minden perc maximálisan ki volt használva.
- Rendkívül jól szervezett, gratulálok!

Írja le, mi volt a képzés erőssége és mi volt a gyengesége!

- Erősség: információ tartalom, módszertan, gyakorlatiasság, segítő hozzá állás. Gyengeség: Nem sok…
- Színvonalas, gyakorlat orientált volt az oktatás. Az imitátorok élethűek voltak.
- Erőssége volt a sok gyakorlati óra. Gyengesége a sok ismeretanyag rövid időn belüli átadása.
- Nagy szaktudású oktatók, pedagógiai módszerek változatossága, türelem, emberség. (Gyengeség nem volt, hacsak nem én voltam az néha.)
- Nagyon jó volt, hogy sok volt a gyakorlat. Nem feltétlen a képzés gyengesége, de nagyon sok az információ.
- Erőssége a sok gyakorlat.
- Hasznos volt mind az elméleti, mind a gyakorlati rész. A gyakorlatból még több lehetne.
- Előadók magasan képzettek, az előadások közben kérdezhettünk, a kérdésekre megfelelő válaszokat kaptunk. A képzés rendkívül jól felépített, sok gyakorlási lehetőséggel. Az órabeosztást pontosan tartották. Jegyzetet is kaptunk.
- Erősség: szimulációs gyakorlatok.

A képzés gyakorlatai közül melyiket tartja a leghatékonyabbnak? Miért?

- Számomra a belgyógyászati esetek szimulációja és a kommunikáció szisztematikus gyakoroltatása (és visszajelzése) volt a leghasznosabb, azért, mert az eddigi tudásomban ezek a területek meglehetősen zavarosak voltak. Nagyon sok mindent helyre rakott.
- Újraélesztés (ezt gyakoroltuk a legtöbbet).
- Szituációs gyakorlatokat, mivel inkább így rögzülnek a tanult információk, mint elméletben.
- Újraélesztés gyakorlata: szenzációs ötlet volt, hogy mi (hallgatók) legyünk az oktatók.
- Mindegyik nagyon hatékony, mert hasonlított a valós szituációkhoz. Arra „kényszerített”, hogy végig csináljuk a segítségnyújtást, hogy megoldjuk a problémát.
- A szimulációs gyakorlatot, mert életszerű.
- Mindegyiket hatékonynak tartom. Legjobban a szituációk tetszettek, mert így több tapasztalatszerzésre kaptam lehetőséget, hiszen végig nézhettem a társaim megoldásait is. Ellátás pozitívuma, negatívuma, stb.
- Az újraélesztés. Sokszor végig csinálhattuk és a többiek gyakorlatából is tanultunk.
- Az újraélesztést rengeteget gyakoroltuk, ez jó volt! Legtöbbet a szituációs gyakorlatokból tanultam! A hibák elemzése is fontos volt számomra.
- Szimulációs gyakorlatok, ismétlések, gyakorlati óraszám magas.
Mely gyakorlatok voltak a legkevésbé hatékonyak? Miért?
- Az oktatói szituációkat imitáló akváriumgyakorlatokat a többi gyakorlathoz képest kicsit kevesebbnek éreztem. Ezt a részt is érdemes lehet akár több csoportra bontva is gyakorolni, úgy több lehetőség jutna egy-egy résztvevőnek.
- Kötözések (kevés gyakorlás).
- Nem volt olyan.
- Ilyet nem tudok.

Mi volt a képzés legkellemesebb élménye?

- A társaság hozzáállása és a képzők hozzáállása egyaránt.
- Az, hogy biztos(abb) elméleti és gyakorlati tudással távozom, s talán éles helyzetben tudom, és főleg merem majd hasznosítani ezt a tudást. Köszönöm!
- Szituációs gyakorlatok.
- Most mondjam azt, hogy a VIZSGA? Pedig tényleg így van! Jó érzés volt, hogy a tesztem sokkal jobb lett, mint előző alkalommal.
- Az állandó pozitív megerősítés, a rendszeres biztatás, a hibák ellenére is.
- Az előadók közvetlensége, biztatása.
- Nagyon sokat fejlődtem, ez jó érzés! Külön köszönetemet szeretném kifejezni, hogy az alapítvány finanszírozta számomra a költségeket. E nélkül nem jutottam volna el ide.

Mi volt a képzés legkellemetlenebb élménye? Miért?

- A szombat reggeli korai ébresztő.
- Talán az, hogy a családom kissé zúgolódott az elmaradt vacsorák miatt, de kibírták!
- Az első szituáció, amit nekem kellett megoldani, azért, mert „sokkoló” volt a tehetetlenség érzetem.
- Nem volt.
- Nem volt semmi kellemetlen élményem!
- Először kiállni a szimulációs gyakorlatnál, aztán utána is, mert ritkán vagyok, voltam ilyen helyzetben. De nagyon hatékony és szükséges.


Amennyiben a tanfolyam tartalmi vagy szervezési részével kapcsolatban egyéb észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írja meg, hogy a következő alkalommal hasznosíthassuk!

- Csak így tovább! Köszönöm!
- Még több gyakorlat.
- Számomra magas színvonalú volt a képzés, mindennel nagyon meg voltam elégedve.