Hatékony elsősegélynyújtás már kisiskolás kortól


Az elsősegély-oktatás kisiskolás korban jelentősen növelheti a diákok érdeklődését, motivációját és segélynyújtói képességeiket- mutat rá egy több mint tíz éve készült tanulmány. A kutatás célja az volt, hogy megállapítsák, hogyan befolyásolja a 6-7 éves korosztály segélynyújtói tevékenységét éles helyzetben egy előzetes 5x45 perces oktatás. A vizsgálatba bevont 228 tanuló közel fele (117 fő) részt vett elsősegély órákon, míg a többiek kontrollcsoportot alkották, a vizsgált populáció ivari megoszlása az alábbiak szerint alakult: 102 lány és 126 fiú. A teszt szituációban a gyerekeknek egy biciklibalesetben eszméletét vesztett beteget kellett ellátniuk. Az értékelési szempontok közt az alábbiak szerepeltek: eszmélet vizsgálata, légzésvizsgálat, megfelelő segélyhívószám, segélyhívási információk, légútbiztosítás.

A tesztet 6 hónap múlva megismételték. Az eredmények jól mutatják, hogy jelentős különbségek figyelhetők meg a kurzuson részt vett, és a képzetlen elsősegélynyújtók ellátásában. Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 6-7 éves gyerekek képesek az alapvető elsősegély beavatkozások elvégzésére. Az 5 órából álló kurzus pedig tényleg növeli az elsősegély-nyújtási képességeket. Az így szerzett tudás pedig 6 hónap elteltével is használható marad. Az is kiderült, hogy az általános iskolásoknak már első osztályos koruktól kezdve érdemes elsősegély-oktatásban részesülniük.

 

Fordítás: Szegedy-Maszák Flóra - egyetemi hallgató
Lektor: Marsi Zoltán - tanár, elsősegély-szakoktató

Forrás:
Bollig G, Wahl HA, Svendsen MV: Primary school children are able to perform basic life-saving first aid measures. Resuscitation 2009, 80:689-92. Publisher Full Text