A gyakorlati oktatás jelentőssége általános iskolában


A felmérések azt mutatják, ahhoz, hogy jelentősen csökkenteni tudjuk a kórházon kívüli halálozások számát legalább a lakosság 20%-ának tudnia kellene elsősegélyt nyújtani. Sajnos azonban a széles körű elsősegély-oktatás megvalósítása rengeteg akadályba ütközik. Ennek a problémának részleges megoldásaként kifejlesztettek egy olyan elsősegély tanfolyamot, melyen 8-11 éves gyerekek vettek részt. Az Olasz iskolarendszerben a gyerekek első osztálytól ötödikig folyamatosan tanulnak elsősegélyt. A tanfolyam alapvetően három sérüléstípussal foglalkozik: kitört fog, orrvérzés és alapszintű gyerek újraélesztés. A kurzus 17 modulból áll össze. Minden modul tartalmaz elméleti tudást gyarapító órákat, illetve gyakorlati bemutatókat. A gyakorlati bemutatók alatt a gyerekek a tanárok felügyelete mellett gyakorolhatják az ellátást.

A kutatás célja az volt, hogy megállapítsa az iskolákban való gyakorlati és elméleti elsősegély-oktatás hasznosságát. A kutatásban 469 diák vett részt. Az értékelés egy az elméleti oktatás végén kitöltendő 13 kérdésből álló feleletválasztós tesztből és a minden hónap végén írt résztesztekből állt össze. A résztvevők közül 271-en csak az elméleti oktatáson vettek részt (A csoport), míg a maradék 189 gyerek (B csoport) gyakorlati képzésben is részesült. Az értékelés eredménye azt mutatta, hogy az idősebb (5. osztályos) gyerekek jobb eredményt értek el a náluk fiatalabb 3-4. osztályosoknál. Mindemellett az A és B csoportba járó gyerekek, akik teljesítették a gyakorlati kurzust is jobban teljesítettek minden évfolyamon.

Az eredményekből levonható a következtetés szerint az elsősegély-oktatás igenis sikeres lehet az általános iskolások körében. Az elsősegély-oktatás beillesztése az alaptantervbe, mind általános iskolában, mind a középfokú oktatásban segítene terjeszteni az elsősegélynyújtás kultúráját a lakosság körében.

 

Forrás:
Lubrano R, Romero S, Scoppi P, Cocchi G, Baroncini S, Elli M, Turbacci M, Scateni S, Travasso E, Benedetti R, Cristaldi S, Moscatelli R: How to become an under 11 rescuer: a practical method to teach first aid to primary school children.
Resuscitation 2005, 64:303-307. Publisher Full Text Open

Fordítás: Szegedy-Maszák Flóra