Újraélesztést oktató


Kiknek ajánljuk?

- Pedagógusok,
- óvoda-pedagógusok,
- szaktanárok,
- tanítók,
- kollégiumi nevelők,
- védőnők,
- egészségügyi dolgozók,
- laikusok.

 

Ismertető

Kifejezetten gyakorlatra épülő képzés, mely 2x2 távoktatási, 2 elméleti és 6 gyakorlati órát ölel fel. A kurzus során a hallgatók elsajátítják az újraélesztés oktatásának módszertanát.

A NAT 2013 Ember a természetben műveltségterületen belül előírja az alapszintű újraélesztés oktatását valamennyi középiskola számára. A téma fontosságához kétség nem fér, azonban igen kevés azon iskolák száma, ahol képzett oktató és eszköz áll rendelkezésre. A kurzus során a résztvevők megismerkedhetnek a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával, azok élettani hátterével, majd konkrétan a hirtelen szívhalál elnevezésű kórképpel.

A hallgatók megismerkednek az újraélesztés elméletével és gyakorlatával, elsajátítják annak oktatásának módszertani ismereteit. Kipróbálják a hazánkban kapható oktatási eszközöket, a szoftveres újraélesztést, interaktív módszereket. Tisztában lesznek a higiénikus eszközhasználattal, továbbá az oktatási eszközöket érintó amortizációs óvintézkedésekkel.

A távoktatási szakasz során önálló irodalom feldolgozás és óraterv készítés zajlik.

 

Témakörök

Távoktatás: Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat

1. Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat (2ó elm.+gyak.)

2. Az alapszintű újraélesztés oktatásának módszertana (1ó elm.)

3. BLS vizsgáztatási gyakorlat (1ó gyak.)

4. BLS, AED szituációs gyakorlat, 2 perces BLS (1ó gyak.)

5. BLS szimulációs gyakorlat csoportbontásban, éles mentőhívással (1ó gyak.)

6. Légúti idegentest eltávolítása felnőtt, csecsemő, gyermek gyakorlat, stabil oldalfektetés 1ó gyak.)

7. Modulzáró vizsga

 

A továbbképzés célja:
 

olyan oktatók képzése, akik nemcsak elméleti és gyakorlati szinten ismerik az alapszintű újraélesztést, hanemtisztában vannak az oktatás módszertani hátterével is.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények:

A továbbképzés végére a résztvevők sajátítsák el:

- az újraélesztés elméleti és gyakorlati ismereteit;
- az újraélesztés oktatásának módszertani sajátosságait;
- az oktatási eszközök higiéniai és állag megóvási szabályait;
- a gyermek és felnőttoktatás jellegzetességeit;

 

Igazolás

Az igazolás megszerzéséhez sikeres záróvizsga szükséges.

A képzés megfelel:

- az Országos Mentőszolgálat,
- a Magyar Resuscitatios Társaság,
- a European 
Resuscitation Council (ERC),
- az Emergency First Response (EFR),
- az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

irányelveinek.

A képzésről magyar nyelvű igazolást állítunk ki.

 

Témakörök

1. Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat (2ó távoktatás és teszt)

2. Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat (1ó elm.)

3. Alapszintű újraélesztés és defibrillátor használat (1ó gyak.)

4. Az alapszintű újraélesztés oktatásának módszertana (1ó elm.)

5. BLS oktatási gyakorlat (2ó gyak.)

6. BLS vizsgáztatási gyakorlat (2ó gyak.)

7. BLS szimulációs gyakorlat (1ó gyak.)

8. Az újraélesztés-oktatás életkori sajátságai, elméleti anyag és teszt (2ó távoktatás)

 

További információk

Képzési idő: 12 óra (4 óra távoktatás, 8 kontaktóra)

Létszám: 12-20 fő

 

 

Miért válasszon minket? JELENTKEZÉS és IDŐPONTOK