Javuló tendencia az elsősegély-oktatásban


Az Országos Elsősegély-ismereti Versenyhez kapcsolódó online kérdőívek alapján némi javulás látszik a hazai elsősegély-oktatás terén, de ne felejtsük el, hogy továbbra is csak a diákok alig 1%-a tanul elsősegélynújtást. Pedig a NAT2012 iránymutatása szerint minden iskolában kötelező!

 

2016-os eredmények

86 közoktatási intézmény válaszait feldolgozva megállapítható, hogy az intézmények többségében szakkör (63%) formájában zajlik az elsősegély-oktatás, a szakköri keretet követi az egyéb (13%) és az egyéb tanórai (12%) szervezési forma. A válaszadó iskolák 6%-ban jelenik meg a biológia tanóra keretein belül, annak ellenére, hogy a NAT2012 kötelezően előírja.

A tanulók 72%-a önkéntesen tanulja, tanórai keretben a válaszadók 21%-a.

Legmagasabb arányban a 10-13 éves korosztályt éri el, legalább is a válaszok alapján, kb. 43%. Őket követi a 14-17, illetve a 14-20 év közötti korosztály 16-16%-kal.

A kérdőívet kitöltő iskolák többségében 7-15 tanuló tanul elsősegélyt az egész iskolából, ez a válaszok 35%-a. A mintavétel további megoszlása 16-30 tanuló (27%), 1-6 tanuló (16%), 31-60 tanuló (12%), 60 feletti tanuló (9%).

Szükségesnek látná-e, hogy évente ismételje gyakorlatban is az újraélesztéssel kapcsolatos ismereteit? Igen (86%), nem (14%).

Szükségesnek látná-e, hogy évente részt vegyen egy továbbképzésen, amely az elsősegély-oktatással kapcsolatos? Igen (83%), nem (17%).

Ha szükségesnek tartja valamelyik képzést, mely okokat látja problémásnak? Anyagi (38%), idő (23%), távolság (27%), egyéb (12%).

 

Összehasonlítás

Az oktatási intézmények hány %-ban van jelent valamilyen szinten elsősegély-oktatás?

Statisztikai módszerekkel becsült adatok: 2013 - 0,6%, 2014 - 0,9%, 2015 - 0,7%

 

Milyen szervezési formában történik az oktatás azon intézményekben, amelyekben van elsősegély-oktatás?

  2013 2014 2015
Szakkör 75% 53% 63%
Egyéb tanóra 13% 6,5% 13%
Biológia óra 10% 8,5% 6%

 

Az adott iskola tanulóinak hány százaléka tanul elsősegélynyújtást?

2013 - 2%, 2014 - 8%, 2015 - n.a.

 

Miért lehetünk optimisták?

Az Országos Elsősegély-ismereti Versenyre jelentkező csapatok száma mindenképp optimizmusra ad okot. 2016-ban az alábbiak szerint emelkedett a jelentkezések száma:

5-6. osztályos kategória - 256% (2,5-szeres)

7-8. osztályos kategória - 198% (2-szeres)

9-12. osztályos kategória - n.a. az előző években az eü-vel együtt volt.

Eü - n.a. az idei évtől önálló kategória.

 

A versenyhez megadott - elsősorban az elsősegélynyújtás szempontjából - egységes irodalom mindenképp növeli a minőségi mutatókat.

 


Szerző: Marsi Zoltán
Utolsó frissítés: 2016.03.08.