Elsősegélynyújtás referencia iskolahálózat


Az Elsősegélynyújtás Oktatásáért Alapítvány a 2016/17-es tanév elejétől elindítja az Elsősegélynyújtás referencia iskolahálózatot, melynek célja:

- felhívni a figyelmet az iskolai elsősegély-oktatás fontosságára,
- szakmai és tárgyi támogatást biztosítani a csatlakozó iskoláknak,
- kiemelt cél, hogy a referencia iskolában minden tanuló (iskolánként egy évfolyam) tanuljon elsősegélynyújtást, tanévenként legalább 4x45 percet.

Azon oktatási intézmények, melyekben elsősegélynyújtó képzés zajlik lehetőséget kapnak a referencia iskolákhoz való csatlakozásra.

A referencia iskoláktól elvárt tevékenységek:

- tanévenként meghatározott évfolyamon 4x45 perc elsősegély-oktatás
- elsősegély szakkör működtetése
- az Országos Elsősegély-ismereti Versenyek (vagy társversenyein - iskolaiversenyek.hu) legalább egy csapattal történő részvétel
- a képzők részéről kétévente legalább egyszer részvétel az alapítvány által szervezett

konferencián, vagy továbbképzésen, vagy baleset-szimulációs napon, vagy elsősegélyverseny döntőjén, vagy pedagógus/védőnő elsősegélyversenyén.

Fent említett tevékenységek célja az ismeretek bővítése!

 

Az alapítvány által biztosított lehetőségek a referencia iskolák számára:

- ingyenesen elérhető szakmai és módszertani segédanyagok
- rendszeres szakmai konzultációk és továbbképzések
- pályázati úton eszköz és továbbképzés finanszírozása
- 50% kedvezmény az alapítvány által szervezett konferencián, kontakt vagy e-learninges továbbképzésen
- iskolánként egy csapat kedvezményes (50%) nevezési díjának biztosítása az elsősegélyversenyen
- honlapján feltünteti az iskola nevét, mint referencia iskolát

A referencia iskolákhoz történő csatlakozási szándékát az alábbi ŰRLAPON teheti meg. Az iskolahálózat 6 iskolával kezdi meg működését a 2016/17-es tanévben, melyek száma félévente kerül bővítésre további 6 iskolával. A frissen csatlakozó iskolák a fenti elvárások teljesítésére a csatlakozástól számított egy évet kapnak.

A szándéknyilatkozat kitöltése semmiféle jogi kötelezettségekkel nem jár! A referencia iskolahálózatból bármikor ki lehet lépni.

 

Referencia iskolák>>