Munkavédelmi szabálytalanságok 2016


A munkavédelmi hatóság 2016. évi ellenőrzései során az esetek 80%-ban találtak munkavédelmi szabálytalanságot.

A 25 ezer feletti ellenőrzés közel egytizedét munkabaleset kivizsgálása indokolta. Az állampolgárok nagy számban tettek bejelentést, az egészséget és biztonságot veszélyeztető munkakörülmények miatt. A szabálytalanságok kapcsán az ellenőrzött cégek közel negyedének felfüggesztették a tevékenységét.

Az alábbi táblázat a leggyakoribb munkáltatói mulasztásokat szemlélteti.

Kép forrása: Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyeleti Főosztály

 

 

Súlyos jogsértések

A súlyos jogsértések között továbbra is jellemző a közműépítési földmunkáknál, hogy sok esetben elmarad a dúcolás. Jellemző a szakadólap megterhelése a kitermelt földdel, miközben a közúti járműforgalom közvetlenül a munkagödör mellett halad, megnövelve ezzel a föld beomlásának veszélyét. Változatlanul problémás a munkagödrök, munkaárkok elkerítésének hiánya.

A magasban végzett munkáknál a leesés elleni megfelelő kollektív műszaki védelem kialakításának hiánya, a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosításának, vagy a munkavállaló részéről történő használatának elmulasztása.

A feldolgozóipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések esetében továbbra is gyakran fordulnak elő súlyos balesetek a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt.

Villamos berendezések esetében a közvetlen illetve közvetett érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság a leggyakoribb veszélyeztetés. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása rendszeresen ismétlődő probléma.

A gépkezelői jogosultság hiányában (nem megfelelő képesítés miatt) történő munkavégzés legtöbbször az anyagmozgatással, raktározással kapcsolatban merült fel (emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata).

A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között továbbra is vezető helyet foglal el az előzetes-, illetve az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztása; a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszköz biztosításának hiányában; továbbá a felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban végzett tevékenység hallásvédő eszköz biztosítása, illetve használata nélkül.

 


Utolsó firssítés: 2016.12.29.