Minden, ami elsősegély...

Tanfolyamok az ország egész területén.
Szakanyagok, videok, tesztek, interaktív feladatok.
Az elsosegely.hu a nemzetközi iránymutatásokhoz igazodó szakmai oldal.

Impresszum

Impresszum

Alapítók

Az oldal alapítói olyan egészségügyi dolgozók (orvos, mentőtiszt) és pedagógusok, akik évtizedek óta azon munkálkodnak, hogy ráébresszék az embereket az egészségvédelem fontosságára, hogy ezáltal életminőség-javulást érjenek el.

Tevékenységeink az egészségfejlesztés és egészségvédelem valamennyi területét érintik. Az oktatás mellett rendezvényszervezés (versenyek, egészségnapok) és egészségtervek készítése a leggyakoribb feladatunk. Szakértői csoportunk részt vesz szakanyagok elkészítésében, illetve lektorálásában, továbbá tudományos publikációk és könyvek fűződnek nevükhöz. Szoros kapcsolatot ápolunk nem csak a hazai társszervekkel és oktatási intézményekkel, hanem a határon túliakkal is szerte a világon. Részt vettünk több hazai és nemzetközi felmérés kidolgozásában, illetve elemzésében.

Mind az egészségügy, mind az oktatás területén nyomon követjük és továbbadjuk a legújabb eredményeket, módszereket. Mindig figyelembe vesszük az életkori, társadalmi és egyéb helyi viszonyokat. Ennek köszönhetően az óvodától és közoktatástól kezdve az egyetemeken és kutatóintézeteken át képzéseinkkel jelen vagyunk a munkahelyeken, a szabadidőközpontokban, sportlétesítményekben, de az egészségügyi intézményekben is.

Jelentős szerepet vállaltunk az elsősegélynyújtás Nemzeti alaptantervbe történő beépítésében, megalapítottuk az elsősegélyoktató pedagógusok képzési rendszerét, létrehoztuk a hátrányos helyzetű kistérségek és intézmények támogatói rendszerét, ezáltal kedvezményes vagy ingyenes pedagógusképzéseket, iskolai/intézményi elsősegélyoktatásokat végzünk.


Céljaink

Társadalmi

 • elsősegélyismeretek népszerűsítése saját honlapunkon és youtube cstornánkon
 • képzések laikusok számára
 • az elsősegélynyújtás fontosságának népszerűsítése rendezvényeken, médiában
 • tudástesztek összeállítása
 • filmek készítése


Oktatási

 • aktív részvétel az elsősegélyoktatásban
 • kiemelt terület az elsősegélynyújtást oktató pedagógusok képzése
 • a baleseti-szimulációs oktatás jelentőségének hangsúlyozása
 • iskolai tantervek, óratervek készítése
 • iskolai tankönyvek, munkatankönyvek, segédanyagok fejlesztése
 • módszertani segédanyagok oktatóknak, pedagógusoknak
 • versenyszervezés
 • hátrányos helyzetű kistérségek oktatási támogatása


Szakmai

 • szakanyagok publikálása
 • felmérések készítése és elemzés
 • hazai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás, együttműködésCélközönség

Az elsosegely.hu célközönsége a teljes lakosság, ezen belül kiemelt szerephez jutnak az elsősegélyoktatásban tevékenykedő pedagógusok és egészségügyi dolgozók. Háttér anyagokat szolgáltatunk társintézményeknek, továbbá a hazai felnőtt lakosságnak. Prioritást élvez a serdülő és fiatalkorúak felvilágosítása, azon belül is az elsősegélyismeretek megalapozása, melynek egyik részterülete a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó közúti elsősegély vizsgára történő felkészítés.


 

Mielőtt egy cikket elolvasna

A laikus elsősegélynyújtás egy dinamikusan fejlődő tudomány, ahol az új irányelvek elfogadásakor fontos szempontként szerepel a szakmai tapasztalatok, a statisztikai tanulságok és a segélynyújtó eszközök fejlődése mellett a minél egyszerűbb megfogalmazás, minél könnyebb kivitelezhetőség. A megújuló ajánlások elfogadásakor tehát lényeges szempont, hogy a segélynyújtó számára minél egyszerűbb legyen a segélynyújtás kivitelezése. Ezen szempontoknak természetesen az oktatásban is meg kell jelenniük.

Hazánkban a segélynyújtás szakmai irányelveinek koordinálásáért nincs egyértelműen felelős szervezet, ennek köszönhetően az elsősegély-oktatások mind szakmailag, mind pedagógiailag gyakran erősen kritizálhatóak. A szakmai szabályozás hiánya mellett az oktatók végzettsége tekintetében sincs előírás, így jelenleg bárki és bármit oktathat elsősegélynyújtás címszóval.

Nem könnyíti a helyzetet, hogy olykor a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez szükséges elsősegély-oktatás és -vizsga, valamint a munkahelyi képzések többsége „szükséges rosszként”, pluszteherként nehezedik a hallgató vállára és ezt a mentalitást gyakran az oktatók is felveszik. Természetesen nem általános megfogalmazást tettünk, csupán utaltunk az esetleges nehézségekre.

Információs portálunk célja, hogy támpontot adjunk a segélynyújtás iránt érdeklődők számára. Minden témakörnél próbáljuk a legújabb, legelfogadottabb irányelveket közérthetően továbbadni, időnként feltüntetve a korábbi, illetve alternatív lehetőségeket is. Nem célunk szakmai viták bírálása és eldöntése, továbbá fontos hangsúlyoznunk, hogy az oldal laikusoknak készül, nem egészségügyi dolgozóknak, különösen nem a sürgősségi ellátásban dolgozók részére. Természetesen mind pozitív, mind negatív észrevételeket szívesen fogadunk, akár e-mail, akár blog formájában.

Az egyes témaköröket igyekszünk anatómiai és élettani ismeretekkel kiegészíteni, valamint a megértést és elsajátítást segítő kép-, hang-, video- és tesztanyagokat biztosítani. Minden cikk végén szerepel a legutolsó frissítés dátuma, továbbá az is nyomon követhető, hogy szakmai, illetve olvasói észrevételek alapján mit módosítottunk. A publikációkban szereplő kép-, hang-, video- és teszt-anyagok döntő többsége saját tulajdon, külső szemléltető anyag használata esetén azt mindig feltüntetjük az adott objektumon.

Fontos hangsúlyozni, hogy az itt olvasható információk semmiképp sem pótolják a gyakorlatorientált elsősegély-képzéseket, amelyek keretében baleseti szimulációk segítségével szerezhetnek az érdeklődők szinte teljes körű ismeretet a segélynyújtás témakörében.

Oldalunk tagja a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. Minőségi online tartalom, önszabályozás, szakmai standardok és érdekvédelem

 

Oktatóink

Egészségügyi és/vagy pedagógiai alapképesítéssel rendelkező személyek, akik többsége hazai és nemzetközi, elsősegélynyújtáshoz kapcsolódó minősítésen esett át. Így pl.: elsősegélynyújtást-oktató, European Resuscitatios Council CPR/AED/Adult/Child/Infant Instructor, Emergency First Response Instructor, Wilderness Medical Society Instructor. Minden oktatónknak évi rendszerességel szervezünk szakmai és módszertani továbbképzést, ahol a legfrissebb iránymutatások, kutatási eredmények és módszertani lehetőségek mellett tapasztalatcsere is zajlik.

 

Képzéseink

Tanfolyamaink elérhetők kontakt, e-learning és online formában is. Személyes képzéseink kivétel nélkül gyakorlatorientáltak, elsődleges cél a megfelelő kompetenciák fejlesztése. Változatos módszerekkel (frontális ismeretátadás, páros és csoportos munka, kooperatív pedagógia, drámapedagógia stb.), igényekhez megfelelő mértékben alkalmazott info-kommunikációs eszközök felhasználásával, különféle időkeretben oktatunk. 

 

Reklámok

Az oldal megjelentet fizetett reklámokat és szponzori támogatásokat, azonban ezek nem befolyásolják a szerkesztői tartalmat. A hirdetések és a szponzorok által generált tartalom egyértelműen és tisztán elkülöníthető az elsosegely.hu oldal szerkesztői tartalmától. Az ezekből származó bevétel segítségével tudjuk fenntartani és fejleszteni oldalunkat és ezáltal szakszerű és folyamatosan megújuló tartalmat szolgáltatni olvasóink számára.